Termín konání: 13. – 16. ledna 2022


     


Turistické cíle v okolí Krásné Lípy

Pozor, v národním parku České Švýcarsko je dočasně uzavřeno množství značených cest z důvodu možnosti pádu stromů na cestu. Aktuální stav konzultujte s mapovým portálem mapy.cz a stránkami Národního parku České Švýcarsko.


Bílý potok


Bor

Bílý potok

Pravobřežní přítok Křinice. Pramen najdeme jižně od železniční zastávky Horní Mikulášovice. Potok tvoří státní hranici a v bývalé Zadní Doubici se vlévá do Křinice. Cesta na české straně je špatně prostupná a místy zaniká. Na německé straně je pěkně udržovaná a dobře průchodná.

Bor

Zalesněná skalnatá výšina (486,5 m n.m. ) 2 km západně od Doubice.

Brtnický hrádek, 327 m n.m.

Na starších turistických mapách je též uváděn jako Loupežný hrad. Hrádek je na pískovcovém ostrohu, který dominuje Hlubokému dolu (pravobřežní odbočka z Kyjovského údolí, západně od Turistického mostu). Rozlohou je nejmenší ze šesti hrádků, které se nalézají na území NP České Švýcarsko. Pochází ze 14. stol., patřil k panství Berků z Dubé. Od roku 1885 působila v tomto regionu brtnická sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy, která se o zpřístupnění hrádku zasloužila.


Brtnický hrádek


Brtnický potok

Brtnický potok

Pramení pod Ptačím vrchem severovýchodně od obce Brtníky, kterou protéká od východu k západu. U osady Kopec se stáčí k jihu a prochází zalesněným skalním údolím. U Brtnického mostu se stává pravobřežním přítokem Křinice. Z Brtníků potok sleduje lesní silnička, po které vede značená cyklotrasa.

Brtnické ledopády

V zimním období za příznivých sněhových i teplotních podmínek se na mnoha místech Českosaského Švýcarska vytváří větší i menší ledopády. Asi nejznámější je možné vidět jižně od Brtníků mezi Brtnickým potokem, Křinicí a Malým Vlčím potokem. Impozantní je Velký sloup, barevná Opona nebo různobarevné ledopády na stěně nad Brtnickým potokem u ústí Stürmerova dolu.Brtnické ledopády


Brtníky

Brtníky, 387 m n.m. , 280 obyvatel

Protáhlá obec na horním toku Brtnického potoka. První archivní zmínka je z roku 1346. Kostela sv. Martina vystavěný v letech 1709-1716 po roce 10948 chátral a 18. února 1975 byl odstřelen. Na hřbitově s ohradní zdí a branou, upravovanou v letech 1859 a 1887, se dvěma sochami, je klasicistní kaple z roku 1850. Před ústavem sociální péče je pomník obětem l. světové války. V obci je zastávka vlaková a autobusová.

Černá brána

Zřícený skalní blok, položený přes zářez, tvoří přírodní bránu, v jejímž otvoru (výška asi 3 m, šíře dole asi 5 m) se tísní Červený potok. Ještě v roce 1936 tudy procházely čtyři značené trasy, dnes je nutno odbočit z modré značky (odbočka asi 1 km) Černou branou se dá projít až ke Křinici, která tvoří hranici se SRN. Patrný je zbytek Krásnolipského mostu, který byl postaven Horským spolkem kolem roku 1910. Přechod na druhý břeh řeky není povolen a je třeba se vrátit zpět na modrou značku.

Další cíle doplníme...

Zadní Jetřichovice

Zadní Jetřichovice (německy Hinterdittersbach, také Kirnitzschschänke) jsou zaniklá osada na říčce Křinici na území Národního parku České Švýcarsko v okrese Děčín. Roku 1833 měla čtyři domy, kolem roku 1900 jich bylo sedm. Po druhé světové válce byla ves zničena, zůstaly z ní jen zarostlé sutiny a vzrostlé kaštany u bývalé Křinické hospody.


Zadní Jetřichovice 1905                                                Bývalá Křenická hospoda